REGULAMIN KONKURSU „Konkurs internetowy”

(dalej: „Regulamin”)

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Organizatorem konkursu „Konkurs internetowy” (dalej: Konkurs”) jest Kraften Sp. j. z siedzibą w Warszawie 05-075, przy ul. Długiej 86, NIP: 9522132366 zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Niektóre czynności związane z przeprowadzeniem wykonuje w imieniu i na rzecz Organizatora firma Evolutive z siedzibą w Otyń 67-106, przy ul. Konradowo 22A, NIP: 928-187-78-91, zwana dalej „Koordynatorem”. 
 3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 5. Konkurs trwa od dnia 12 września 2016 r. do dnia 15 października 2016 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

 §2 [UCZESTNICY KONKURSU]

 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci, które są osobami pełnoletnimi lub są osobami powyżej 13 roku życia a poniżej 18 roku życia, posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz posiadającymi zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora ani Koordynatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
 3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien w okresie trwania konkursu przesłać drogą mailową na adres sklep@kraften.pl odpowiedź na pytanie konkursowe: Co jest dla Ciebie ważne przy zakupach w sklepach internetowych?
 5. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu dowolną liczbę odpowiedzi.

 §3 [NAGRODY]

 1. Nagrodą w konkursie jest bon o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie www.kraften.pl oraz transport wybranego towaru na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 §4 [PRZEBIEG KONKURSU]

 1. Przesłane przez Uczestników odpowiedzi będą brały udział w głosowaniu pracowników firmy Kraften. Tą metodą zostanie wybrana najciekawsza odpowiedź.
 2. Głosowanie odbędzie się w dniach 16 -31 października 2016. Uczestnik, który wygrał konkurs, zostanie powiadomiony o wygranej do dnia 31 października 2016 za pomocą stosownej wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mailowy, z którego przyszła odpowiedź konkursowa. Tą drogą otrzyma również wygrany bon.
 3. Bon będzie można zrealizować jednorazowo do końca listopada 2016 roku.
 4. Niewykorzystana wartość bonu nie będzie zwracana w formie pieniężnej i przepadnie na rzecz organizatora.

  §5 [REKLAMACJE]

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

  §6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Koordynator.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

  §7 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.
 2. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie sklepu www.kraften.pl

Znajdź pudełko

Szukaj

Upoluj oferty specjalne

Wpisz poniżej Twój adres e-mail i upoluj niespotykane oferty specjalne

.

Opinie i komentarze

ok

bardzo dobra zaklejarka do kartonów, służy już długi czas, ułatwia pracę

Dagmara T 2018-08-02
Zaklejarka do kartonów Low Noise
Program Ochrony Kupujących, który zapewnia PayU, możliwość zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od zakupu.